Úvod

Vyberte najobľúbenejší nový slovenský seriál.

Stačí ak pošlete do 2. 4. 2019 SMS na číslo 6663 v tvare: PLS(medzera) serial (medzera) odpoveď 1-7 (medzera) priezvisko, meno, ulica, číslo domu, mesto, PSČ. Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH.